Agnes
Eckardt

Vymenovaná za súdnu prekladateľku a tlmočníčku pre slovenský a český jazyk v Nemecku.

Môj profil

Kvalifikácia

Som Slovenka a od roku 1991 žijem v Spolkovej republike Nemecko. Môj materinský jazyk je slovenčina. Na Slovensku som úspešne absolvovala štúdium a získala prvé roky praxe. Mám trvalé súkromné a obchodné kontakty so Slovenskom a do Čiech a tak udržujem môj jazyk a kultúru v živej aktivite. Počas mojej praxe som si osvojila rozdielne fazety jazyka, ako je právnický, technický, hospodársky, ale tiež literárny jazyk.

Jazykové znalosti

 • Slovenčina – ústne a písomne (materinský jazyk)
 • Čeština – ústne a písomne
 • Nemčina – ústne a písomne
 • Ruština – po zapracovaní ústne a písomne
 • Angličtina – základné znalosti

Profesijná dráha

1984 - 1988

Vysokoškolské štúdium v Bratislave / Slovenská republika

1988 - 1991

Odborný ekonóm
Železničné staviteľstvo Bratislava

od 1991

Slobodné povolanie tlmočníčky a prekladateľky

1991 - 1993

Ďalšie vzdelávanie na Mníchovskej škole Gesellschaft berufsbildender Schulen München
Lipsko

1994 - 1995

Podnikový ekonóm
BA-konsaltingová spoločnosť pre ekonomiku a manažment, s.r.o. Lipsko

1997

Vymenovanie za súdnu prekladateľku a tlmočníčku
pre slovenský a český jazyk v Nemecku.

Služby

Preklady vyhotovujem rýchlo a precízne.
Kontaktovať ma môžete 24 hodín denne a svoje služby Vám na požiadanie poskytnem aj expresne.

Tlmočenie

 • Simultánne tlmočenie
 • Konzekutívne tlmočenie
 • Doprovodné tlmočenie
 • Šušotáž

Všeobecné

 • Korektúry
 • Transkripcia
 • Jazykový tréning
 • Telefonické rozhovory do Čiech, na Slovensko a v Nemecku
 • Nadväzovanie kontaktov
 • Internetová rešerš, alebo rešerš priamo na mieste

Preklady

 • Odborné preklady
 • Listiny a dokumenty s doložkou prekladateľa
 • Korešpondencia
 • Literárne preklady

Referencie

VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft / Lipsko

Medizinisches Bildungszentrum Mitteldeutschland / Weißenfels

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Detašované pracovisko Weißenfels

MDR Lipsko / Halle

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ /Lipsko-Halle

Krajinské súdy Lipsko, Drážďany, Halle, Chemnitz, Gera

Intertext Fremdsprachendienst e.G. / Lipsko

Kontakt

Agnes Eckardt

Erich-Zeigner-Allee 21a, 04229 Leipzig/Lipsko – SRN

telefón: +49 (0)341 479 50 14